Gødning

Vi har valgt at forhandle OSMO's miljøvenlige naturgødning for at skåne miljøet og gavne økologien. Osmos produkter har mange fordele: - godkendt til økologisk dyrkning og produktionen er CO2 neutral - biologisk og organisk alternativ til kunstgødning, hvis sammensætning sikrer en jævn og ligelig fordelt frigivelse af næring over 6-8 uger og hvor hvert produkt er nøje afstemt til den enkelte plantes behov. Herved opnås minimal udvaskning til grundvandet og ingen overgødning. - svider ikke planter og plæne og har en jordforbedrende virkning. - består af animalske og vegetabilske biprodukter som fx blodmel, benmel, fjermel, tang, kakaomasse og vinasse.

Sider: 1
Sider: 1